Daň ze mzdy v zahraničí

Často se stává, že Češi a Slováci pracující v zahraničí platí z neznalosti tamějšího systému vyšší daně, než by platit mohli.

Pravidla pro výpočet daně ze mzdy se v jednotlivých zemích EU liší. Na rozdíl od ČR a SR lze v některých zemích uplatnit oproti příjmům ze zaměstnání náklady související se zaměstnáním. Dále je možné uplatnit zvýhodnění na děti, popř. manželku/manžela s nízkými příjmy.

Příklady řešení daně ze mzdy v zahraničí

 1. Nevíte, zda můžete o vrácení daní požádat

  Pavel pracoval v České republice. Od května byl zaměstnán v Německu jako strojvedoucí. V Německu měl daňovou třídu I a byla mu stržena daň ze mzdy ve výši 2.200 EUR.

  Povinnost podat přiznání v SRN neměl. Podal jej dobrovolně.

  Jaké náklady a úlevy uplatnil?

  Domů jezdil na víkendy svým autem. Má jedno dítě a manželka byla loni bez příjmů.


  Výsledek

  Pan Pavel dostal zpět 2.200 EUR, tedy celou strženou daň.

 2. Chcete daň ze mzdy optimalizovat

  Tomáš pracoval celý rok v Německu jako mechanik, měl daňovou třídu III. (U této daňové třídy je měsíční zdanění nižší, uplatňuje se úleva na děti, popř. na manželku/manžela s nízkým příjmem. Vzniká ale povinnost podat přiznání k dani z příjmů v Německu a často dochází k doplatku daně z příjmů.)

  Jaké náklady uplatnil?

  Domů jezdil svým autem. Manželka pracovala v ČR za minimální mzdu, mají jedno dítě.


  Výsledek

  Tomášovo zdanění bylo optimalizováno, doplatil pouze 37,60 EUR.

 3. Nevíte, zda vám vznikl nárok na vrácení daní

  Klára jezdila od ledna do července do Rakouska, kde pracovala na farmě.

  Je svobodná, bezdětná, jiné příjmy daný rok neměla.

  Jaké náklady uplatnila?

  Žádné, jízdenky za dopravu si neschovala, náklady na cesty nebyly uplatněny.


  Výsledek

  Díky podání přiznání k dani z příjmů v Rakousku bylo uplatněno základní snížení zdanění na poplatníka. Klára dostala celou strženou daň ze mzdy zpět.

Náklady, které vedou ke snížení daně ze mzdy

Základem úspěchu optimalizace/vrácení již odvedené daně je uplatnění konkrétních nákladů v rámci daňového přiznání a dalšího snížení základu daně. Ano, v zahraničí lze i při zaměstnání uplatnit náklady související se zaměstnáním.

 

Například:

 • cesty vlastním vozidlem ze zahraničí do bydliště v České republice,
 • cesty vlastním vozidlem v zahraničí z místa ubytování do místa výkonu práce a zpět,
 • cesty veřejnou dopravou mezi zahraničím a bydlištěm v České republice,
 • cesty veřejnou dopravou v zahraničí z místa ubytování do místa výkonu práce a zpět,
 • ubytování v zahraničí,
 • výdaje za pracovní oblečení a nářadí,
 • odborná literatura vztahující se k zaměstnání,
 • odborové členské příspěvky,
 • paušální výdaj za zahraniční bankovní účet.

Uplatněné náklady musíte být schopni doložit

Další snížení daňové povinnosti:

 • o částky připadající na vyživované děti a případně manželku/manžela bez příjmů,
 • v Německu je za určitých podmínek možné provést společné zdanění manželů (je-li to pro poplatníka výhodnější).

Jaké doklady uschovávat a evidovat?

Jezdíte vlastním vozidlem?

 • veďte si přehled cest (kdy, kam, kolik km),
 • schovávejte si účtenky za pohonné hmoty, evidujte si stav tachometru
 • schovávejte si faktury za opravy auta, doklady za STK apod.

 

I další náklady je třeba prokázat - uschovejte:

 • jízdenky za veřejnou dopravu,
 • účtenky nebo faktury za pracovní oděv,
 • účtenky, faktury za ubytování, popř. nájemní smlouvy.

 

Pokud cesty do zaměstnání, ubytování, pracovní oděv atd. hradí zaměstnavatel, nemůžete tyto náklady uplatnit.